GUYON SUROBOYOAN PDF

Moogull Pas acara perpisahan arek TK, setiap murid nggowo kado gawe bu gurune. Lek onok sing nggudho langsung dikandhakno aku. Pas melek moro-moro ndhik ngarepe Kayat wis onok dhuwik sak karung, seket ewuan kabeh. Ambek bu gurune kadone dikocok-kocok. Kon kiro aku iki Pabrik Roti tah!!!

Author:Tausho Zolohn
Country:Turkmenistan
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):14 April 2011
Pages:417
PDF File Size:2.54 Mb
ePub File Size:20.61 Mb
ISBN:852-9-39286-999-5
Downloads:23570
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BajoraMat Pithi, arek mbethik, hobbyne nontok bioskop. Paling seneng filem India. Gak ilok. Pokok bioskop Golden Gate, cidek jembatan Pethekan, Ujung, main filem india, gak kathik akeh pikiran, masiyo duwik bayaran sekolah, yo digawe. Tapi sak iki Mat Pithi kepothokan. Lha yok opo, wong duwik sing kate digawe nontok bioskop iku katene gigawe nambakno untune sing lara.

Bioskop mbayare sewu. Digawani bapake rong ewu, pas kanggo mbayar dokter gigi. Ndik jalan Sasak, onok dokter gigi sing omahe gak patek adoh. Sing siji dokter gigi Nursalim, sijine Awad Dahdah. Mat Pithi marani dokter gigi Nursalim.

Batine Nursalim, endi onok wong sing kuat dicabut untune gak kathik dibius. Mari takon Mat Pithi metu saka ruangane dokter Nursalim.

Doktere nerusno ngladeni pasien liya. Mat Pithi, mari saka dokter Nursalim, mara nang dokter Awad. Ndaftar, njaluk dicabut. Gak suwe Mat Pithi dipanggil, terus dikongkon lungguh nang kursi pasien.

Sak wise dipriksa, terus dijupukna suntikan bius. Mat Pithi disuntik. Pipine krasa abuh, kandel. Bar disuntik, Mat Pithi kongkon metu ruangan, ngenteni dipanggil maneh, kate dicabut untune.

Mat Pithi metu. Tapi gak ngenteni ndik ruang tunggu, malah mlayu nang dokter Nursalim, kanda nek siap dicabut. Dokter Nursalim wis kadhung kemakan omongane dewe, yo kepeksa gelem ngladeni Mat Pithi. Dicabut nggak gawe bius. Nursalim ya bingung, arek iki cik kuate dicabut gak dibius kok meneng ae. Mari dicabut, Mat Pithi mbayar sewu, terus lunga nontok bioskop.

Nursalim gedheg-gedheg. Bareng wis dirasa wayahe, dokter Awad metu ruangan, kate njabut untune Mat Pithi. Didelok ndik ruang tunggu, endi arek iki. Ya, uwis Kapan-kapan, Nursalim mbarek Awad ketemu, wong pancen sak tonngoan ae. Sering ketemu.

Awad crita, nek dek-e tahu ngopeni pasien sing kuat banget. Lunga nang dokter mata dituntun anake mergo gak eruh dalan. Teko ndhik dokter mata langsung lingguh ndhik ruang tunggu, anake dikongkon mulih "Wis kono muliho, koen ngrewangi ibumu. Mari ditambani mengko aku isok mulih dhewe", anake langsung nggeblas mulih.

Bojone ndhik omah nunggu suwe Mat Pithi gak balik-balik. Akhire bojone nyusul nang dokter mata. Teko kono bojone eruh Mat Pithi ndhik ruang tunggu lungguh dhewekan.

Mbasan eruh tulisan ndhik lawange ruang praktek dokter mata, bojone kaget, Mat Pithi diseneni "Ealah Pak, pak.. Jare pak Dokter, matane Mat Pithi lara mergo kelenjar air matane gak berproduksi maneh. Pak Dokter mata duwe akal, matane Mat Pithi dioperasi, saluran air mata disambungno ambek kelenjar air liur.

Mari dioperasi Mat Pithi kerasa enak, matane gak pedhes maneh. Tapekno Mat Pithi tambah soro. Gak urung, sing jenenge pacarane arek sak iki, gakcumak dulat-dulit, tapi yo dulak-dulek. Kathik milih enggon ae yo ndik losmen barang. Cobak, opo maneh singdidulek-i nek wis ndik kamar arek loro. Pisanan kedadeyan, abuk-abukan sampek lali, ngantek wong loro uda bareng, terus dulinan mama-mama-an,papa-papa-an.

Jenenge wong lali, yok opo se Bareng wis mari, saropah kaet eling, nek wis melakukanperbuatan sing kudune durung oleh. Saropah nangisngguguk. Aku duwe produk sing jenenge deterjen anti noda.

Jawa Timur DKi dan dunia Kira-kira umur 5,durung sunat. Kathik nek nguyuh sak enggon-enggon,dadi yo nggarahi pesing kabeh. Man Dul, bapak-e Mat Pithi, yo rodok mangkel ndelok ndik endi-endi uyuhe Mat Pithi pating ciprat gak karu-karuwan. Tembok-tembok pesing kabeh, tah, wis. Sore-sore, man Dul nyeluk Mat Pithi, diajari nguyuh sing tepak,cek gak njibrat kono-kene.

Delok-en iku tembok-e kecipratan kabeh mbarek uyuhmu. Lak pesing kabeh,tah,nek ngono iku" "Tak warahi nek nguyuh sing tepak, yo. Rungokno urut-urutane. Kathok diplorotno. Kulit sing ndik pucuk-e pelimu iku pliwek-en Nguyuh Kulit sing mliwek mau dikulupno maneh Kathok-e digawe.

Ojok lalilho mbarek urut-urutane mau. Cobak, nek nguyuh urut-urutane mau diunekno sing banter. Mbengok, cek bapak eruh nek wis bener caramu nguyuh" Mulai dina iku Mat Pithi cilik nek nguyuh wis bener. Sak wijining dina, man Dul kaget krungu Mat Pithi nguyuh,ambek mbengok ngene "1, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, Gak sui Bunali liwat, begitu ndhelok onok wong tuwek nangis langsung mandhek nakoni.

Opo ae kari njaluk, jangan asem, rawon, brengkes, sembarang sing enak-enak pokoke. Ngono kok sik mewek ae. Lek onok sing nggudho langsung dikandhakno aku. Sing dituku tibake daging kalengan gawe pakane kucing.

Pas katene mbayar, Wonokairun ditakoni kasire. Aku khawatir lek tibake pakan kucing iki sampeyan emplok dhewe. Wonokairun gak protes, mulih diluk, mbalike nggendhong kucing dipamerno ndhik Bunali. Sisuke Wonokairun teko maneh ndhik minimarket, saiki tuku biskuit balung pakane asu. Pas katene mbayar, ditakoni maneh ambek Bunali. Aku khawatir lek tibake pakan asu iki sampeyan emplok dhewe. Wonokairun gak protes, mulih diluk, mbalike nuntun asu dipamerno ndhik Bunali.

Sisuke Wonokairun teko maneh ndhik minimarket, saiki nenteng kardus bekase indomi sing pinggire dibolongi sak driji. Cobaken tanganmu lebokno kene lek pingin ngerasakno. Wis tah tak jamin gak bakal nyatek. Pertama Bunali rodhok wedhi, tapi mari dibujuk Wonokairun akhire Bunali kendhel. Drijine dilebokno ndhik bolongane kerdus. Tibake njerone onok gembuk-gembuke. Pas drijine ditarik maneh, ambune malih gak whuenak. Bunali misuh-misuh gak karuan, " Damput, ancene wong dhobhol, lha laopo aku sampeyan kongkon ndhemok tembelek.

ANATOMIE DENTAIRE LAUTROU PDF

GUYONAN SUROBOYO

Mat Pithi, arek mbethik, hobbyne nontok bioskop. Paling seneng filem India. Gak ilok. Pokok bioskop Golden Gate, cidek jembatan Pethekan, Ujung, main filem india, gak kathik akeh pikiran, masiyo duwik bayaran sekolah, yo digawe. Tapi sak iki Mat Pithi kepothokan. Lha yok opo, wong duwik sing kate digawe nontok bioskop iku katene gigawe nambakno untune sing lara. Bioskop mbayare sewu.

EL LENGUAJE DE LOS NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACION MANOVICH PDF

GUYON SUROBOYOAN PDF

Jare doktere asmane wis kronis, irunge sampek dipasangi selang. Wis pirang-pirang dino iki mbah Jo meneeng ae koyok wong koma, mripate thok sing ketap-ketip. Dikiro wis wayahe mangkat, anake nyelukno mudhin ben didungakno. Pas mudhine enak-enak ndungo, moro-moro Mbah Jo megap-megap gak isok ambekan, raine pucet, tangane gemeter.

Related Articles