AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN 1967 PDF

Akta Perhubungan Perusahaan terpakai kepada seluruh Malaysia dan memperuntukkan peraturan perhubungan antara majikan dan pekerja dengan kesatuan sekerja mereka dan pencegahan dan penyelesaian pertikaian perusahaan. Akta ini menekankan rundingan secara langsung antara majikan dan pekerja dengan kesatuan sekerja mereka untuk menyelesaikan perselisihan mereka dan menyelesaikan apa-apa pertikaian melalui usaha mereka sendiri dan melalui prosedur yang dipersetujui bersama dengan campur tangan kerajaan yang minimal. Jika rundingan secara langsung antara majikan, pekerja dengan kesatuan sekerja mereka gagal, Akta ini memperuntukkan penyelesaian pertikaian perusahaan melalui pendamaian atau timbang tara. Perjanjian kolektif bermakna perjanjian bertulis yang dicapai antara majikan atau kesatuan sekerja majikan pada satu pihak dan kesatuan sekerja pekerja pada pihak yang satu lagi, berkaitan dengan terma dan syarat antara kedua-dua pihak tersebut. Berpiket secara aman dan teratur atas sebab pertikaian perusahaan dibenarkan di bawah Bahagian IX, seksyen 40 Akta Perhubungan Perusahaan dengan syarat ia dijalankan di atau dekat dengan tempat di mana pekerja bekerja dan di mana pertikaian perusahaan wujud.

Author:Miramar Mezikree
Country:Madagascar
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):13 April 2008
Pages:382
PDF File Size:5.65 Mb
ePub File Size:20.43 Mb
ISBN:907-2-16126-559-9
Downloads:39956
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MazuramarAkta Perhubungan Perusahaan terpakai kepada seluruh Malaysia dan memperuntukkan peraturan perhubungan antara majikan dan pekerja dengan kesatuan sekerja mereka dan pencegahan dan penyelesaian pertikaian perusahaan.

Akta ini menekankan rundingan secara langsung antara majikan dan pekerja dengan kesatuan sekerja mereka untuk menyelesaikan perselisihan mereka dan menyelesaikan apa-apa pertikaian melalui usaha mereka sendiri dan melalui prosedur yang dipersetujui bersama dengan campur tangan kerajaan yang minimal. Jika rundingan secara langsung antara majikan, pekerja dengan kesatuan sekerja mereka gagal, Akta ini memperuntukkan penyelesaian pertikaian perusahaan melalui pendamaian atau timbang tara.

Perjanjian kolektif bermakna perjanjian bertulis yang dicapai antara majikan atau kesatuan sekerja majikan pada satu pihak dan kesatuan sekerja pekerja pada pihak yang satu lagi, berkaitan dengan terma dan syarat antara kedua-dua pihak tersebut.

Berpiket secara aman dan teratur atas sebab pertikaian perusahaan dibenarkan di bawah Bahagian IX, seksyen 40 Akta Perhubungan Perusahaan dengan syarat ia dijalankan di atau dekat dengan tempat di mana pekerja bekerja dan di mana pertikaian perusahaan wujud.

Adalah salah di sisi undang-undang untuk menghadirinya jika kehadiran tersebut, secara semulajadi menurut caranya atau bilangannya, diperhitungkan untuk menakutkan mana-mana orang atau untuk membawa kepada gangguan keamanan. Bahagian IV, seksyen 15 Akta Perhubungan Perusahaan memperuntukkan perlindungan perusahaan perintis semasa tahun permulaan pertubuhan mereka bagi tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun daripada tarikh permulaan operasi di Malaysia daripada apa- apa tuntutan yang tidak munasabah daripada kesatuan sekerja.

Kesalahan tersebut adalah kesalahan yang boleh ditangkap dan ikat jamin tidak akan diberi. Implikasi Utama 1. Pekerja boleh melaporkan kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan jika mereka diberhentikan kerja secara tidak adil. Kesatuan Sekerja boleh membuat laporan kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan atas sebab berikut: a.

Pengurangan atau pengubahan dalam perjanjian kolektif; b. Pemangsaan ahli Kesatuan Sekerja. Related Papers.

LIBROS VIDEOCINCO PDF

Essay: AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN 1967

Privasi anda Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain. Maklumat Yang Dikumpul Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel Apa yang akan Berlaku jika Saya Membuat Pautan kepada Laman Web yang Lain? Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain.

BROTHER DCP-9045CDN MANUAL PDF

Nilai seseorang manusia bukan terletak pada apa yang telah dimilikinya, tetapi pada apa yang dilakukan untuk memperbaiki dirinya.. Tujuan Akta ini diwujudkan adalah untuk menetapkan dengan cara yang teratur perhubungan antara majikan dan pekerja serta kesatuan sekerja mereka dan mencegah serta menyelesai sebarang perselisihan atau pertikaian berbangkit dari perhubungan mereka dan amnya untuk mengendali pertikaian perusahaan. Akta ini menggantikan kesemua undang-undang perhubungan perusahaan yang terdahulu tetapi masih terus menggalakkan konsep demokrasi dan self-government in industry dengan menyediakan perlindungan untuk hak yang sah, prerogatif dan kepentingan golongan majikan dan pekerja serta kesatuan sekerja mereka disamping mempastikan agar pertikaian-pertikaian diselesaikan dengan cepat dan saksama supaya kepentingan awam dan negara tidak terjejas. Antaranya yang penting ialah tafsiran mogok yang di ertikan sebagai tindakan memberhentikan kerja yang dilakukan oleh sekumpulan pekerja yang bertindak secara bersatu, atau secara bersama-sama enggan atau keengganan untuk terus bekerja atau untuk menerima pekerjaan di bawah persefahaman bersama oleh bilangan pekerja, dan termasuklah apa-apa tindakan atau ketinggalan oleh sekumpulan pekerja yang bertindak bersama atau di bawah persefahaman bersama, yang dimaksudkan kepada atau menyebabkan apa-apa had, sekatan, pengurangan atau penamatan atau penangguhan perlakuan atau perlaksanaan kesemua atau mana-mana bahagian tugas yang bersangkutan dengan pekerjaan. Bahagian II Bahagian ini menjelaskan mengenai hak-hak pekerja dan majikan dan kesatuan sekerja mereka dan larangan ke atas pekerja, majikan serta kesatuan sekerja mereka berhubung beberapa tindakan tertentu seperti aktiviti anti-kesatuan, penganiayaan dan lain-lain amalan perburuhan yang tidak adil.

Related Articles