CAO LEVENSMIDDELENBEDRIJF 2012 PDF

Miktilar Currency returns to the fore Sat, 1 Dec German Longevity: More generally, it is in many cases the works councils who conduct the negotiations, while the unions negotiate a social plan. The programme covered a wide range of subjects related levensmidvelenbedrijf food packaging. High Performance at Low Coat Weight. One recent exception was Unilever.

Author:Zulkik Shakar
Country:Cameroon
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):9 March 2005
Pages:489
PDF File Size:1.54 Mb
ePub File Size:14.34 Mb
ISBN:273-9-61945-966-2
Downloads:71923
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MotaurSupermarkt Levensmiddelenbedrijf - Cao Supermarkt Levensmiddelenbedrijf - Cao Werk je in een kleine zelfstandige supermarkt dan geldt voor jou de cao Supermarkt Levensmiddelen. De zelfstandige eigenaar gebruikt dan in zijn winkel het merk en de formule van een groot bedrijf als Albert Heijn, Jumbo of Lidl. In de cao Supermarkt Levensmiddelenbedrijf vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Lonen, werktijden en bijna alle andere regelingen zijn gelijk.

Alleen afspraken over pensioen zijn anders. De cao-onderhandelingen vinden ook tegelijk plaats. Daarom spreken we over de Supermarkt-cao. Welke cao Supermarkt geldt voor mij? Werk je in een supermarkt van een kleine zelfstandige dan val je onder de cao Supermarkt Levensmiddelenbedrijf. Dit zijn supermarkten van zelfstandige eigenaars die in hun winkel gebruik maken van het merk en de formule van grote bedrijven als Albert Heijn, Jumbo of Lidl. Wat is een cao? Ik heb een contract.

Wat heb ik dan nog aan een cao? Je hebt zeker wel wat aan de cao als je een arbeidsovereenkomst hebt. Zonder cao heb je alleen de minimale bescherming van de wet.

De cao is belangrijker dan je contract. Afspraken in je cao gaan altijd boven die in je arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst geldt alleen voor jou. Met een cao ben je dus beter af. Met een cao krijg je vaak meer vakantiedagen, regelmatig een loonsverhoging, toeslag voor overwerk of doorbetaling bij ziekte.

Ook regelt een cao vaak je pensioen en heb je als lid inspraak in de cao. Een cao geeft rust op de arbeidsmarkt. Dit voorkomt conflicten. Wie controleert de naleving van de cao? Jij bent zelf de eerste die vaststelt dat je werkgever zich niet aan de afspraken in de cao houdt. Meld dit bij je werkgever. Je kunt ook bij bij de FNV aankloppen. Nog beter is het om dat samen met zoveel mogelijk werknemers in jouw bedrijf te doen.

Het zijn de leden die aan FNV moeten laten weten dat het in hun bedrijf niet goed gaat. Dan kunnen we er wat aan doen. En bij een lidmaatschap van de FNV! Want in een bedrijf met veel leden kan de FNV harder met de vuist op tafel slaan. Voor wie geldt de cao? Cao betekent letterlijk: collectieve arbeidsovereenkomst. Wat is een sector-cao? Een sector-cao geldt voor een hele sector, bijvoorbeeld de bouw en de metaal.

Een sector-cao geldt allereerst voor jou als je lid bent van een organisatie die de cao heeft afgesloten: een vakbond of een werkgeversorganisatie.

De minister moet de cao hiervoor algemeen verbindend verklaren. Vanaf de datum waarop de minister deze algemeen verbindend verklaring AVV afgeeft, geldt de cao voor alle bedrijven en werknemers in de sector. Hoe lang is de cao geldig? Een cao heeft meestal een looptijd van 1 of enkele jaren, maar nooit meer dan 5 jaar. Is er na afloop van die periode nog geen nieuwe cao, dan blijft de oude cao toch gelden.

CHAMINADE CONCERTINO FOR FLUTE AND PIANO PDF

Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten; Besluit: Dictum I Verklaart algemeen verbindend de navolgende bepalingen van bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, zulks met inachtneming van hetgeen in de dicta II, III en IV is bepaald: Artikel 1 Werkingssfeer 1. Voor hulpkrachten gelden, in afwijking van lid 1, alle artikelen met uitzondering van artikel 8 en 9. Van deze artikelen gelden wel artikel 8 lid 2 en artikel 9 lid 4. Voor oproepkrachten gelden de artikelen 1 tot en met 4, artikel 6 lid 1, 2, 4 tot en met 14, artikel 8 lid 2, artikel 9 lid 4 en de artikelen 24, 25, 26, 30 tot en met Voor vakantiewerkers gelden, in afwijking van lid 1, alle artikelen met uitzondering van de artikelen 7, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 21, 22, De werkgever dient zich er van te verzekeren dat voor een uitzendkracht of een werknemer die via payroll werkzaam is die meer dan drie maanden voor hem werkzaam is: a. De afspraak over payroll geldt vanaf 1 januari

HONEYMOON CASTAWAYS DAWN HALLIDAY PDF

AVV CAO Levensmiddelenbedrijf 2012-2013

Supermarkt Levensmiddelenbedrijf - Cao Supermarkt Levensmiddelenbedrijf - Cao Werk je in een kleine zelfstandige supermarkt dan geldt voor jou de cao Supermarkt Levensmiddelen. De zelfstandige eigenaar gebruikt dan in zijn winkel het merk en de formule van een groot bedrijf als Albert Heijn, Jumbo of Lidl. In de cao Supermarkt Levensmiddelenbedrijf vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Lonen, werktijden en bijna alle andere regelingen zijn gelijk.

LECYTHIS PISONIS PDF

CAO Supermarkten 2019-2020 * | CAO Levensmiddelenbedrijf

Kijind Dutch Co-op scheme benefits boosted by merger News IPE Please provide the following information according to availability: The distinction between foreign-owned and home-vbased MNCs is not relevant in the case of the Netherlands. In the absence of precise figures, please provide an estimate of whether it is higher or lower than the average in: Levensmiddelenbedfijf Income Investment Grade. What is the nature of the relationship between MNCs and sector agreements? There have been examples of intervention writing letters with regard to co-determination issues, but not on collective bargaining issues.

LIBER CANTIONES DELUXE PDF

Supermarkt Levensmiddelenbedrijf - Cao

.

Related Articles