GEORGES POLITZER FELSEFENIN TEMEL ILKELERI PDF

Miran Shopbop Designer Fashion Brands. Architectural education, given in oral and practical fields, expect of the students to have a complete understanding of a problem, and prepare a solution tool. The binary oppositions encourage rethinking the object as concepts which both complement and invalidate each other and constitutes the geogres which have the central significance for deconstruction method. Furthermore, the design courses are the parts of the curriculum in which how important poiltzer problem solving with individual or group feorges, and making assessment with juries, desk criticism to the students is easily seen. The students used the carpet image within the field of study at a specific point of composition at the left side, center, below in 5 examples and entire of compositions in 1 example.

Author:Miktilar Akinoramar
Country:Senegal
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):27 October 2011
Pages:327
PDF File Size:19.92 Mb
ePub File Size:1.39 Mb
ISBN:893-2-83640-838-1
Downloads:86849
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BarnFelsefe nedir? Niin felsefeyi incelemeliyiz? Hangi felsefe incelenmeli? Devrimci bir felsefe: proletaryann felsefesi IV. Varg: teori ve pratiin birlii. Emekiler der ki, filozof, ayaklar yere basmayan kimsedir. Yiit insanlar "felsefe yapmaya" armak, belki de onlar ip stnde bir cambazlk gsterisine armak gibi bir eydir diye dnrler.

Bu gsteriden sonra bamz dnecek Felsefe ok kez yle grnr: gereklikle ilgisi olmayan bir fikir oyunu; birka bilgicin ayrcalnda olan karanlk, bir oyun; ve Halk Kitapl Felsefenin Temel lkeleri Georges POLITZER alnteriyle yaayan insanlara pek de yarar olmayan herhalde tehlikeli bir oyun. Byk bir Fransz filozofu, Descartes, bizden ok nce, baz kimselerin felsefeyi karanlk ve tehlikeli bir oyun durumuna indirgemek istemelerini sulamt. Sahte filozoflar yle nitelendiriyordu: " Yararlandklan meziyetlerin ve ilkelerin anlalmazl nedeniyle, her eyi bilirlermi gibi, ekinmeden her konuda konuabilirler; ve en kurnaz ve en beceriklilere kar, onlar inandrma olanana sahip olmakszn, tm sylediklerini savunabilirler; bu bakmdan, byleleri, bence gzleri gren biriyle eit koullarda dvebilmek iin onlar ok karanlk bir mahzenin dibine eken bir kre benzerler.

Karanln, ktlklere elverili olduunu biliyoruz. Tarihin tand en byk dnrlerin birkan yetitirmi olan eski Yunanllar, felsefeden, bilgi sevgisini anl-yorlard. Bu bilme belirli davran kurallarnn anlatlmasna, yaam karsnda belirli bir tavr taknlmasna olanak veriyordu. Bilge, her durumda, dnyay ve insan bilmeye dayanan bu kurallara gre hareket eden insand.

Felsefe szc, o adan beri tutundu kald, nk bir gereksinmeyi karlyordu. Sk sk, dnya konusundaki grlerin eitliliine gre, ok farkl anlamlar ald. Ama felsefenin en kalml anlam yledir: "Genel bir dnya anlaydr ki, bu anlaytan, belli bir davran tarz kabilir. Ve dnyay dntrmek istemenin sama olduu kans da, bu sonutan karlyordu. Elbette ki, doa zerinde etki yapabileceimizi kabul ediyorlard, ama "eylerin asl" bilinemeyecei iin, doa zerindeki etki de ancak yzeyde kalan bir etki olabilirdi.

Bir "insan doas" vardr ki, bunun srrn biz bilemeyiz. Burjuvazi, kendisine en iyi pay veren bir dnyada deitirilecek hibir ey olmad kansndadr. Filozoflar, insanlar, toplumu deitirmeye alan btn giriimlerden dndrrlerken, bu gibi karlar hakl gsteriyorlar. Demek ki, ayn toplumsal snf, Fransz burjuvazisi, bir yzyldan tekine, birbirinden tamamen farkl iki felsefeye sahip oldu; nk Hibir ey u iki metni karlatrmaktan daha anlaml deildir.

Birincisi, burjuva devrim, tarihini tayor. Felsefenin, zgrln ve yurtseverliin yce etkisi! Biz yenilmez olduk. Eskisi gibi olsayd. Okullara hep rahipler ya da onlarn yardmclar baksayd, imdi okullarn halk ocuklar iin gelimesine kar kmam olacaktm. Pek ou insana tiksinti veren u laik retmenler yerine baka bir ey istiyorum; kardeleri istiyorum, her ne kadar eskiden onlara kar gvensizlik duydumsa da artk din adamlarnn etkisinin salt egemen olmasn istiyorum; papazn etkisinin, olduundan da daha gl olmasn talep ediyorum; nk, insana, zevkine bak, nk Her ne kadar filozoflarn, genel olarak, bundan kukular yoksa da, kesindir bu.

Ama, her dnya anlaynn pratik bir anlam vardr: baz snflara yararl, tekilere zararl olur. Greceiz ki, marksizmin de bir snf felsefesi vardr. Burjuva devrimci Camille Desmoulins, felsefeyi, devrimin hizmetinde bir silah gibi grrken; tutucu Thiers, felsefeyi toplumsal gericiliin hizmetinde bir silah olarak grr: "yi felsefe", emekileri boyun emeye aran felsefedir. Daha sonra Komn yandalarn kuruna dizdirecek olan adam, ite byle dnyor.

Yalnz marksistleri deil ellerinden gelse onlarn felsefesini de yok etmek istiyorlar. Bu nem, zaten olgularla karlalnca kendini gsterir. Bu durumda, emekiler, kendilerine unu sormaldr: Bu durumdan nasl kurtulmal? Olanlarn niinini bilmek gereksinmesi, gittike daha genel, gittike daha had bir durum alyor. Sava tehlikesi nereden geliyor? Faizm nereden geliyor? Yoksulluk nereden geliyor? Ama o zaman, eer felsefe bir dnya anlay, pratik sonular olan bir dnya anlay ise, dnyay deitirmek isteyen emekiler iin doru bir dnya anlayna sahip olmann ok deerli bir ey olduu aka ortaya kmaz m?

Nasl ki, nian tahtasn vurmak iin doru nian almak gerekiyorsa. Kabul edelim ki, tm emekiler, gerein bilinemeyeceini dnyorlar. O zaman, sava, isizlik, alk karsnda kendilerini savunamayacaklardr. Balarna gelen her ey, onlar iin anlalmaz bir ey olarak kalacaktr, bunlar bir alnyazs olarak karlayacaklardr.

Burjuvazinin, emekileri srklemek istedii nokta tam tamna budur. Ya da, "toplum bir cengel ormandr ve her zaman yle olacaktr, o halde, herkes kendi bann aresine bakmaldr! Eer bakasnn seni yemesini istemiyorsan, sen bakasn ye. Kadn memur, patronun metresi olmaya al, gzel bir yaamn olur. Bo-ver tekiler ne olursa olsun Burjuvazi, emekilerin bilincini, bu zehirle zehirlemek ister, onun iin, emekiler kendilerini bundan korumaldrlar.

Ayrca bu zehir, ok eitli biimlerde karmza kar. Bunun iindir ki, emekiler hl Franc-Tireur okuyorlar, bilmeksizin, gnde onbe franklk zehir satn alyorlar. Bilmeksizin; nk Franc-Tireur, bu gidi iyi deildir ve bunun sonu kt olacak diye tepiniyor, baryor, ama Franc-Tireur, ilerin niin iyi gitmediini sylemeye ve nedenlerini gstermeye hi yanamyor ve hele emekilerin birliini, "kurtulma"nn tek aresi olan bu birlii nlemek ya da bozmak iin elinden geleni yapyor.

Btn bu dnceler, son tahlilde, bir dnya anlayndan, bir felsefeden douyor: Toplum dokunulmazdr, onu olduu gibi kabul etmek gerekir, yani ya smrye katlanacaksn, ya da toplum iinde dirseklerinle ite ite kendine ufak bir yer aacaksn. Adaletsizlik her gn yaplyor ve kuvvet, hakka stn geliyor! Kongresinde sylediklerini anmsatmak yerinde olur. Lenin, kapitalist toplumu yle iziyordu: "Eski toplum u ilkeye dayanyordu: soy ya da soyul, bakalar iin al ya da bakalarn kendin iin altr, kle sahibi ol ya da kle ol.

Doal olarak, byle bir toplumda yetien insanlar, deyim yerindeyse, analarnn style birlikte u ruh halini, alkanl, anlay da alrlar: ya bir kle sahibisin ya kle, ya da bir kk mlk sahibi, bir kk grevli, bir kk memur, bir aydn ksacas yalnzca kendini dnen ve bakasn umursamayan bir insan.

Eer benim nemsiz bir hekim, mhendis, retmen mstahdem olarak bir iim varsa, bakalarnn benim iin ne nemi var? Ola ki bu dnyann glleri karsnda dalkavukluk ede ede ve yaltaklana yaltaklana iimi koruma ve hatta sivrilme, bir burjuva olma baarsn gstereceim. Eski zehirli dncelere kar bu savam anarak: "Gerekiyorsa, byk bir drstlkle kendi kendini yenile! Umutsuzluk deil gven, yazgya boyun eme deil savam tayan yeni fikirler edinmeye almak gerekir.

Bu, emekiler iin, ikincil bir sorun deildir. Bu, varolmak ya da olmamak sorunudur, nk emekiler, ancak bir dnya anlayna onu gerekten deitirebilecekleri bir dnya anlayna sahip olduklar zaman, snf basksnn stesinden gelebileceklerdir. Savama henz balayanlara, yazgya boyun emeyi reddedenlere, felsefe renmek yararsz olmayacaktr: Gerekte yalnz nesnel bir dnya anlay, onlara savamlarnn kantlarn verebilir.

Doru bir teori olmakszn, savam baarya ulaamaz. Bazlar, baarmak iin, baar koullarnn gereklemesinin yeterli olduunu sanrlar. Yanltr, nk, bu koullar gerekletirmeyi bilmek de gerekir. Ve iler karmaklatka, ne yapacan bilmek, daha byk bir nem kazanr. Bu gzlemler, devrimci bir savam, sosyalizm ve komnizm iin savam szkonusu olduu zaman deer kazanr. Ama bu gzlemler, ayn zamanda, baka amalar iin yaplan savamda da: demokratik zgrlkler iin savamda da, ekmek iin ya da bar iin savamda da deerlidirler.

Demek ki, pratik zorunluluk dolaysyla, felsefeyi incelememiz, genel dnya anlayyla ilgilenmemiz gerekir. Eer gerei doay ve toplumu deitirmek istiyorsak, onu tanmak gerekir.

Bu bilimsel anlay, marksist felsefedir, diyalektik materyalizmdir. Burada akla yle bir soru geliyor: "Bilim" ile "felsefe" arasnda nasl bir ayrm yapyorsunuz? Birincisini ikincisiyle bir tutmuyor musunuz? Marksist felsefe, gerekten de, bilimlerden ayrlamaz, ama onlardan ayrdedilir. Bilimlerin her biri fizik, biyoloji, psikoloji vb. Diyalektik materyalizme gelince, onun ikili bir amac vardr: diyalektik olarak, evrenin en genel yasalarn, fizik doadan dnceye kadar, canl doaya ve topluma geerek, gerein btn grnmleri iin ortak olan yasalar inceler.

Ama, diyalektik materyalizmin kurucular Marx ve Engels, diyalektii, hi akldan karmadlar. Bilimlerin ilerlemesi, onlara, felsefenin ortaya koyduu en genel, btn bi limler iin ortak olan yasalar bulup ortaya koymak ve dile getirmek olanan verdi. Evrenin maddi bir gerek olduunu, insann bu geree yabanc olmadn, bu gerei bilebileceini, ve bu sayede evreni deitirebileceini eitli bilim kollaryla elde edilen pratik sonularn gsterdikleri gibi retirler. Felsefi mater yalizmin incelenmesini Marksist materyalizm, bilimlerle zde deildir, nk onun konusu, gerein bu snrl yn deildir bu, bilimlerin konusudur , ama, dnyann btnyle kavranmasdr; bilginler marksist olmasalar bile, tm bilimlerin alttan alta kabul ettikleri bir dnya anlaydr.

Onun iin her ne kadar bilimlerle zdelemese de, bilimsel bir felsefedir. Diyalektik materyalizmin bilimlerle zdelemediini syledik. Ama imdi grdk ki, bilimler, zorunlu olarak diyalektiktir nk, bilimler evrenin en genel yasalarn tanmazlktan gelirlerse kurulamazlar ve materyalisttir nk bilimlerin konusu maddi evrendir. O halde, diyalektik materyalizm, bilimlerden ayrlamaz. Ancak bilimlere dayanarak ilerleyebilir, onlardan sentez yapar. Ama karlk olarak da, ilerde greceimiz gibi, bilimlere geni lde yardm eder.

Tarihsel materyalizm, diyalektik materyalizmin ilkelerini topluma uygular, bunu da Diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizm, bilimsel sosyalizmin ve bunun sonucu olarak komnizmin teorik temelini olutururlar. Stalin, btn bu nitelikleri zetleyerek yle yazar: "Marksizm, doann ve toplumun gelimesinin yasalarnn bilimidir, ezilen ve smrlen snflarn devriminin bilimidir, btn lkelerde sosyalizmin zaferinin bilimidir, komnist toplumun kuruluunun bilimidir.

Tamamen bilimsel ve bilimsel olduu gibi, kantlarn olgulardan nk pratik, teoriyi dorular- alan marksist felsefe, ayn zamanda, tarihsel rol burjuvaziyi altetmek, kapitalizmi ortadan kaldrmak, sosyalizmi kurmak olan proletaryann felsefesi, devrimci snf proletaryann partisinin teorisidir.

ARTEMIDORO IL LIBRO DEI SOGNI PDF

georges politzer felsefenin temel ilkeleri, Kitap, Dergi

.

6ES7 315-2AF03-0AB0 PDF

Georges Politzer’den öğreneceğimiz temel ilkeler

.

ADMIRALTY MANUAL OF HYDROGRAPHIC SURVEYING PDF

Georges Politzer - Felsefenin Temel İlkeleri

.

DAS PRINZHAUSEN-PRINZIP PDF

Georges Politzer - Felsefenin Temel İlkeleri

.

Related Articles